nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 12 zadań
Zadania z matematyki

Kwadrat ##K_{1}## ma bok długości ##a##. Obok niego rysujemy kolejno kwadraty ##K_{2},K_{3},K_{4},...## takie, że kolejny kwadrat ma bok o połowę mniejszy od boku poprzedniego kwadratu (zobacz rysunek). Wyznacz pole kwadratu ##K_{12}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 18:23:06
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##E=\left ( 7,1 \right )## i ##F=\left ( 9,7 \right )## to środki boków, odpowiednio ##AB## i ##BC## kwadratu ##ABCD##. Przekątna tego kwadratu ma długość
 
A. ##4\sqrt{5}##                      B. ##10##                     C. ##4\sqrt{10}##                      D. ##20##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 17:23:30
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątna kwadratu
przekątna kwadratu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Długość promienia ##r## okręgu opisanego na kwadracie jest równa ##3\sqrt{2}##. Długość boku tego kwadratu ma wartość:

A. ##4\sqrt{3}##                     B. ##2\sqrt{6}##                    C. ##4##                    D. ##6##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-23 18:18:53
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na kwadracie
okrąg opisany na kwadracie Zadania  Zestawy  Multimedia
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Długość promienia ##r## okręgu opisanego na kwadracie jest równa ##2\sqrt{3}##. Długość boku tego kwadratu ma wartość:

A. ##4\sqrt{3}##                     B. ##2\sqrt{6}##                    C. ##4\sqrt{6}##                    D. ##2\sqrt{5}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2013-12-13 16:47:03
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na kwadracie
okrąg opisany na kwadracie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 

Dany jest kwadrat ##ABCD##. Na przekątnej ##BD## obrano dwa różne punkty ##K## i ##L##, takie, że ## \left | BK \right |=\left | DL \right |## (zobacz rysunek). Uzasadnij, że czworokąt ##AKCL## jest rombem.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-12-11 15:10:56
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ## A=\left ( -3,4 \right )## i ## C=\left ( 1,3 \right )## są wierzchołkami kwadratu ##ABCD##. Wyznacz równanie prostej zawierającej przekątną ##BD## tego kwadratu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-10 11:20:32
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
równanie przekątnej kwadratu
równanie przekątnej kwadratu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Z kwadratowego kartonika odcięto naroża, tak jak pokazano na rysunku i otrzymano ośmiokąt foremny o bokach długości ##4##.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##\mathrm{P}##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##\mathrm{F}## – jeśli jest fałszywe
 
 
Kartonik był kwadratem o boku ##12##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##
Suma pól odciętych naroży jest równa ##16## ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-07 23:13:29
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy próbnych
Słowa kluczowe:
ośmiokąt foremny
ośmiokąt foremny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A=\left ( -3,1 \right )## i ##B=\left ( 2,3 \right )## są kolejnymi wierzchołkami kwadratu. Obwód tego kwadratu jest równy

A.
##4\sqrt{5}##                  B. ##4\sqrt{17}##                  C. ##4\sqrt{21}##                  D. ##4\sqrt{29}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-25 09:16:48
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A=\left ( -1,3 \right )## i ##C=\left ( -5,5 \right )## są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ##ABCD##. Pole tego kwadratu jest równe

A. ##10##                         B. ##25##                        C. ##50##                         D. ##100##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-14 22:27:35
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ## B=\left ( -2,4 \right )## i ##C\left ( 5,1 \right )## są dwoma sąsiednimi wierzchołkami kwadratu ##ABCD##. Pole tego kwadratu jest równe

A. ##74##                         B. ##58##                          C. ##40##                         D. ##29##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-14 09:47:21
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy