nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 15 zadań
Zadania z matematyki

Punkty ##B=\left ( 0,10 \right )## i ##O=\left ( 0,0 \right )## są wierzchołkami trójkąta prostokątnego ##OAB##, w którym ##\left | \sphericalangle OAB \right |=90^{\circ}##. Przyprostokątna ##OA## zawiera się w prostej o równaniu ##y=\frac{1}{2}x##. Oblicz współrzędne punktu ##A## i długość przyprostokątnej ##OA##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:30:42
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na poniższym rysunku przedstawiono łamaną ##ABCD##, która jest wykresem funkcji ##y=f\left ( x \right )##.

Korzystając z tego wykresu:
a) zapisz w postaci przedziału zbiór wartości funkcji ##f## ,
b) podaj wartość funkcji ##f## dla argumentu ##x=1-\sqrt{10}##,
c) wyznacz równanie prostej ##BC## ,
d) oblicz długość odcinka ##BC## .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:28:27
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##E=\left ( 7,1 \right )## i ##F=\left ( 9,7 \right )## to środki boków, odpowiednio ##AB## i ##BC## kwadratu ##ABCD##. Przekątna tego kwadratu ma długość
 
A. ##4\sqrt{5}##                      B. ##10##                     C. ##4\sqrt{10}##                      D. ##20##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 17:23:30
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątna kwadratu
przekątna kwadratu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Długość odcinka ##AB## , którego wierzchołki mają współrzędne ## A=\left ( -3,-2 \right )## i ##B=\left ( -1,4 \right )##, jest równa:

A. ## 2\sqrt{5}##                  B. ## 2\sqrt{10}##                  C. ##4 \sqrt{2}##                  D. ## \sqrt{41}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:30:02
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz długość odcinka ##RS## o końcach ##R(\textrm{0,75};3)## i ##S(\textrm{0,75};-4)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 16:10:19
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka 1
długość odcinka 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
odległość między punktami
odległość między punktami Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz długość odcinka ##PQ##, jeśli: ##P(-3;5)##, ##Q(-1;-5)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 15:56:14
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka 1
długość odcinka 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz wzór na długość odcinka, mając dane wspórzędne jego końców.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 15:30:19
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest punkt ##A(-4,-3)##. Oblicz długość odcinka ##AB##, jeśli jego środkiem jest punkt ##(-1,-2)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2014-06-14 11:48:33
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka 2
długość odcinka 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz odległość między punktami ##A=(-3,1)## i ##B=(3,5)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2014-06-14 10:35:23
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka 1
długość odcinka 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
odległość między punktami
odległość między punktami Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz długość odcinka ##AB##, jeśli ##A=(3,-4)##, ##B=(-1,3)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2014-06-14 10:17:02
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka 1
długość odcinka 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy