nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 40 zadań
Zadania z matematyki

Dany jest ciąg geometryczny ##\left ( a_{n} \right )## , w którym ##a_{1}=-\sqrt{2}##, ##a_{2}=2##, ##a_{3}=-2\sqrt{2}## . Dziesiąty wyraz tego ciągu, czyli ##a_{10}## , jest równy
 
A. ##32##                   B. ##-32##                   C. ##16\sqrt{2}##                   D. ##-16\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:10:39
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu geometrycznego
wyrazy ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy ##8##, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy ##(−216)##. Iloraz tego ciągu jest równy

A. ##-\frac{224}{3}##                  B. ##−3##                  C. ##−9##                  D. ##−27##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:37:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
iloraz ciągu geometrycznego
iloraz ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W rosnącym ciągu geometrycznym ##(a_n)##, określonym dla ##n \geq 1##, spełniony jest warunek ##a_4=\frac{1}{3}a_1##. Iloraz ##q## tego ciągu jest równy

A. ##q=\frac{1}{3}##               B. ##q=\frac{1}{\sqrt[3]{3}}##               C. ##q=\sqrt[3]{3}##               D. ##q=3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 22:48:54
Etap: Kurs maturalny
Dział: Ciągi liczbowe
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
iloraz ciągu geometrycznego
iloraz ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest ciąg geometryczny ##(a_n)##, w którym ##a_4= 72## i ##a_1 = 9## . Iloraz ##q## tego ciągu jest równy

A. ##q=\frac{1}{2}##               B. ##q=\frac{1}{6}##               C. ##q=\frac{1}{4}##               D. ##q=2##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 16:21:40
Etap: Kurs maturalny
Dział: Ciągi liczbowe
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
iloraz ciągu geometrycznego
iloraz ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest ciąg geometryczny ##(a_n)##, w którym ##a_1= 72## i ##a_4 = 9## . Iloraz ##q## tego ciągu jest równy

A. ##q=\frac{1}{2}##               B. ##q=\frac{1}{6}##               C. ##q=\frac{1}{4}##               D. ##q=\frac{1}{8}##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:25:42
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
iloraz ciągu geometrycznego
iloraz ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest ciąg arytmetyczny ##\left ( a_{n} \right )## dla ##n\geq 1##, w którym ##a_{7}=1,a_{11}=9##.
a) Oblicz pierwszy wyraz ##a_{1}## i różnicę ##r## ciągu ##\left ( a_{n} \right )##.
b) Sprawdź, czy ciąg ##\left ( a_{7},a_{8}, a_{11} \right )## jest geometryczny.
c) Wyznacz takie ##n##, aby suma ##n## początkowych wyrazów ciągu ##\left ( a_{n} \right )## miała wartość najmniejszą.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:28:55
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
suma wyrazów ciągu arytmetycznego
suma wyrazów ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Udowodnij, że jeżeli ciąg ##\left ( a,b,c \right )## jest jednocześnie arytmetyczny i geometryczny, to ##a=b=c##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:18:19
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
ciągi arytmetyczne i geometryczne
ciągi arytmetyczne i geometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Suma nieskończonego ciągu geometrycznego jest równa ##8##. Suma nieskończonego ciągu utworzonego z sześcianów wyrazów danego ciągu jest równa ##\frac{512}{7}##. Wyznacz pierwszy wyraz i iloraz tego ciągu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:35:10
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
nieskończony ciąg geometryczny
nieskończony ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
suma szeregu geometrycznego
suma szeregu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
szereg geometryczny zbieżny
szereg geometryczny zbieżny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
W ciągu geometrycznym ##\left ( a_{n} \right ),a_{5}\cdot a_{6}=\frac{1}{4}## oraz ##a_{10}=\frac{1}{16}##. Pierwszy wyraz ciągu ##\left ( a_{n} \right )## jest równy

A. ##\frac{1}{2}##                         B. ##\frac{\sqrt{2}}{2}##                         C. ##2##                         D. ##4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:59:12
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu geometrycznego
wyrazy ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W rosnącym ciągu geometrycznym ##(a_n)##, określonym dla ##n \geq 1##, spełniony jest warunek ##a_4=3a_1##. Iloraz ##q## tego ciągu jest równy

A. ##q=\frac{1}{3}##               B. ##q=\frac{1}{\sqrt[3]{3}}##               C. ##q=\sqrt[3]{3}##               D. ##q=3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 18:23:32
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
własności ciągu geometrycznego
własności ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy