nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 44 zadań
Zadania z matematyki

Suma czwartego i siódmego wyrazu ciągu arytmetycznego wynosi ##86##, a suma drugiego i trzynastego wyrazu tego ciągu jest rowna ##22##. Znajdź pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2017-05-14 11:15:40
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Ciągi liczbowe
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dla jakich wartości ##x## liczby: ##3x+1, 2x-4, 5x+3## tworzą w podanej kolejności ciąg arytmetyczny?
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2017-05-14 12:03:00
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Ciągi liczbowe
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest ciąg arytmetyczny ##(a_n )## określony dla każdej liczby naturalnej ##n \geq 1##, w którym ##S_3=39## oraz ##a_6+a_7+a_{8}=354##. Oblicz pierwszy wyraz, różnicę oraz najmniejszy dodatni wyraz ciągu ##(a_n)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 13:17:21
Etap: Kurs maturalny
Dział: Ciągi liczbowe
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Ciąg ##(a_n)## jest określony wzorem ##a_n=6(16 - n)## dla ##n \geq 1##. Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa

A. −##54##                 B. ##126##                 C. ##630##                 D. −##270##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 16:18:18
Etap: Kurs maturalny
Dział: Ciągi liczbowe
Słowa kluczowe:
suma ciągu arytmetycznego
suma ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ciąg ##(x, 2x + 3, 4x + 3)## jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

A. − 4                     B. 1                     C. 0                     D. −1
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:23:32
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu geometrycznego
wyrazy ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Czternasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy ##8##, a różnica tego ciągu jest równa ##\big(-\frac{3}{2}\big)##. Siódmy wyraz tego ciągu jest równy

A. ##\frac{37}{2}##                    B. ##-\frac{37}{2}##                    C. ##-\frac{5}{2}##                   D. ##\frac{5}{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:22:27
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu arytmetycznego
wyrazy ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W skarbcu królewskim było ##k## monet. Pierwszego dnia rano skarbnik dorzucił ##25## monet, a każdego następnego ranka dorzucał o ##2## monety więcej niż dnia poprzedniego. Jednocześnie ze skarbca król zabierał w południe każdego dnia ##50## monet. Oblicz najmniejszą liczbę ##k##, dla której w każdym dniu w skarbcu była co najmniej jedna moneta, a następnie dla tej wartości ##k## oblicz, w którym dniu w skarbcu była najmniejsza liczba monet.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:40:03
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
suma wyrazów ciągu arytmetycznego
suma wyrazów ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest ciąg arytmetyczny ##\left ( a_{n} \right )## dla ##n\geq 1##, w którym ##a_{7}=1,a_{11}=9##.
a) Oblicz pierwszy wyraz ##a_{1}## i różnicę ##r## ciągu ##\left ( a_{n} \right )##.
b) Sprawdź, czy ciąg ##\left ( a_{7},a_{8}, a_{11} \right )## jest geometryczny.
c) Wyznacz takie ##n##, aby suma ##n## początkowych wyrazów ciągu ##\left ( a_{n} \right )## miała wartość najmniejszą.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:28:55
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
suma wyrazów ciągu arytmetycznego
suma wyrazów ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Udowodnij, że jeżeli ciąg ##\left ( a,b,c \right )## jest jednocześnie arytmetyczny i geometryczny, to ##a=b=c##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:18:19
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
ciągi arytmetyczne i geometryczne
ciągi arytmetyczne i geometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego ##\left ( a_{n} \right )## jest równy ##–8##, a suma piętnastu początkowych wyrazów tego ciągu wynosi ##–150##. Różnica ciągu ##\left ( a_{n} \right )## jest równa

A. ##-18\frac{3}{4}##                  B. ##-3\frac{1}{8}##                  C. ##-1\frac{1}{6}##                  D. ##-\frac{2}{7}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:58:22
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
suma ciągu arytmetycznego
suma ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy