nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 42 zadań

Ekipa złożona z ##25## pracowników wymieniła tory kolejowe na pewnym odcinku w ciągu ##156## dni. Jeśli wymianę torów kolejowych na kolejnym odcinku o tej samej długości trzeba przeprowadzić w ciągu ##100## dni, to, przy założeniu takiej samej wydajności, należy zatrudnić do pracy o

A. ##14## osób więcej.                               B. ##17## osób więcej.
C. ##25## osób więcej.                               D. ##39## osób więcej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 14:51:36
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
wielkości odwrotnie proporcjonalne
wielkości odwrotnie proporcjonalne Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Czas połowicznego rozpadu pierwiastka to okres, jaki jest potrzebny, by ze ##100##% pierwiastka pozostało ##50##% tego pierwiastka. Oznacza to, że ilość pierwiastka pozostała z każdego grama pierwiastka po ##x## okresach rozpadu połowicznego wyraża się wzorem ##y=\left ( \frac{1}{2} \right )^{x}## .
W przypadku izotopu jodu ##^{131}I## czas połowicznego rozpadu jest równy ##8## dni. Wyznacz najmniejszą liczbę dni, po upływie których pozostanie z ##1g ^{^{131}}I## nie więcej niż ##0,125\ g## tego pierwiastka.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:15:54
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcja wykładnicza
funkcja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wartość prędkości średniej obliczamy jako iloraz drogi i czasu, w którym ta droga została przebyta. Samochód przejechał z miejscowości ##A## do miejscowości ##C## przez miejscowość ##B##, która znajduje się w połowie drogi z ##A## do ##C##. Wartość prędkości średniej samochodu na trasie z ##A## do ##B## była równa ##40 \ \mathrm{km/h}##, a na trasie z ##B## do ##C## – ##60 \ \mathrm{km/h}##. Oblicz wartość prędkości średniej samochodu na całej trasie z ##A## do ##C##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:17:09
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania z prędkościami
zadania z prędkościami Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Jeżeli do licznika i do mianownika nieskracalnego dodatniego ułamka dodamy połowę jego licznika, to otrzymamy ##\frac{9}{16}##, a jeżeli do licznika i do mianownika dodamy 2, to otrzymamy ##\frac{8}{15}##. Wyznacz ten ułamek.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 23:23:48
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (równania i nierówności)
Słowa kluczowe:
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Połowa uczestników wycieczki urodziła się w Polsce, co trzeci urodził się w Niemczech, a sześciu pozostałych we Francji. W wycieczce brało udział

A. ##26## osób.             B. ##30## osób.             C. ##36## osób.             D. ##60## osób.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-18 10:46:57
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (równania)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Asia, Kasia i Wojtek przesadzają kwiatki do doniczek. Każde z nich ma ##4##-litrowy worek ziemi ogrodniczej i doniczki dwóch wielkości. Asia wykorzystała całą ziemię, którą dysponowała, i napełniła ##6## duże doniczki i ##4## małych. Kasia całą swoją ziemię zużyła do wypełnienia ##2## dużych i ##12## małych doniczek. Wojtek chciałby wypełnić ziemią ##7## dużych i ##3## małe doniczki. Czy wystarczy mu ziemi, którą ma w worku? Uzasadnij odpowiedź.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-18 11:13:38
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (układy równań)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Jeżeli za ##3## takie same zeszyty w kratkę trzeba zapłacić w szkolnym sklepiku ##7## zł ##20## gr, to za ##7## takich zeszytów zapłacimy

A. ##11## zł ##20## gr          B. ##14## zł ##20## gr          C. ##16## zł ##80## gr          D. ##24## zł
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 15:19:03
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Samochód jedzie ze stałą prędkością ##70## km/h. Wówczas

A. w ciągu ##5## minut przejedzie więcej niż ##5## km
B. w ciągu ##10## minut przejedzie ##7## km
C. w ciągu ##30## minut przejedzie ##30## km
D. w ciągu ##2## godzin przejedzie ##140## km

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 13:37:15
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
wielkości wprost proporcjonalne
wielkości wprost proporcjonalne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Za trzy kostki masła trzeba zapłacić ##12,60## zł. Wynika z tego, że

A. za ##1## kostkę zapłacimy ##6,30## zł
B. za ##6## kostek zapłacimy więcej niż ##20## zł
C. za ##4## kostki zapłacimy ##16,80## zł

Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 13:10:09
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Za trzy kostki masła trzeba zapłacić ##12,60## zł. Oblicz, ile należy zapłacić za ##4## kostki masła.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 13:12:19
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy