nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 19 zadań

Funkcja ##f## jest określona wzorem ##f(x)=\frac{2x-8}{x}## dla każdej liczby rzeczywistej ##x\neq 0##. Wówczas wartość funkcji ##f(\sqrt{2})## jest równa

A. ##2-4\sqrt{2}##           B. ##1-2\sqrt{2}##           C. ##1+2\sqrt{2}##           D. ##2+4\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 14:58:33
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja ##g## określona jest wzorem ##g(x)=\frac{2x^3}{x^4-1}## dla każdej liczby rzeczywistej ##x##. Wtedy liczba ##g(-\sqrt{3})## jest równa

A. ##-\frac{3}{40}##               B. ##-\frac{4\sqrt{3}}{9}##               C. ##-\frac{3\sqrt{3}}{8}##               D. ##-\frac{3\sqrt{3}}{4}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 16:09:21
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (równania i nierówności)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja ##f## określona jest wzorem ##f(x)=\frac{2x^3}{x^4+1}## dla każdej liczby rzeczywistej ##x##. Wtedy liczba ##f(-\sqrt{2})## jest równa

A. ##-\frac{8}{5}##               B. ##-\frac{4\sqrt{2}}{3}##               C. ##-\frac{4\sqrt{2}}{5}##               D. ##-\frac{4}{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:20:29
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja liniowa ##h## jest opisana wzorem ##h(x)= -4x+2##
a) Oblicz argument dla którego wartość funkcji ##h## wynosi ##8##.
b) Oblicz dla jakich argumentów funkcja ##h## przyjmuje wartości nieujemne.
c) Naszkicuj wykres funkcji ##h##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-31 17:57:00
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości nieujemne funkcji
wartości nieujemne funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja wykładnicza określona wzorem ##f\left ( x \right )=3^{x}## przyjmuje wartość ##6## dla argumentu
 
A. ##x=2##           B. ##x=log_{3}2##           C. ##x=log_{3}6##           D. ##x=log_{6}3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 17:29:30
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcja wykładnicza
funkcja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości funkcji wykładniczej
wartości funkcji wykładniczej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja kwadratowa ##h## ma następujące własności: ##h(-3)=0##, ##h(-1)=h(5)=3##. Czy ta funkcja ma wartość największą czy najmniejszą? Ile ona wynosi i dla jakiego argumentu jest ta wartość przyjmowana?
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-07-05 10:39:36
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości funkcji kwadratowej
wartości funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości funkcji kwadratowej 7
wartości funkcji kwadratowej 7 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja kwadratowa opisana jest wzorem ##g(x)=-3x^2-12x+96##. Czy ta funkcja ma wartość największą czy najmniejszą? Ile ona wynosi i dla jakiego argumentu?
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-07-05 10:35:51
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości funkcji kwadratowej
wartości funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości funkcji kwadratowej 6
wartości funkcji kwadratowej 6 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz największą wartość funkcji ##f(x)=x(x-1) - 4(x+1)^2## dla ##x\in \mathbb{R}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-07-05 10:31:01
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości funkcji kwadratowej
wartości funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości funkcji kwadratowej 5
wartości funkcji kwadratowej 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz największą wartość funkcji ##h(x)=-5(x+1)(x-3)## w przedziale ##<0,4>##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-07-05 10:26:43
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości funkcji kwadratowej
wartości funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości funkcji kwadratowej 4
wartości funkcji kwadratowej 4 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz najmniejszą oraz największą wartość funkcji ##f(x)=-\frac{1}{3}(x+2)+3## w przedziale ##<-2,1>##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-07-05 10:23:25
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości funkcji kwadratowej
wartości funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości funkcji kwadratowej 3
wartości funkcji kwadratowej 3 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy