nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 21 zadań

Sinus kąta ostrego ##\alpha## jest równy ##\frac{3}{4}##. Wówczas

A. ##\cos\alpha=\frac{1}{4}##     B. ##\cos\alpha=\frac{\sqrt{7}}{4}##     C. ##\cos\alpha=\frac{7}{16}##     D. ##\cos\alpha=\frac{\sqrt{13}}{16}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:08:52
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne kąta ostrego
funkcje trygonometryczne kąta ostrego Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W trójkącie prostokątnym o długościach przyprostokątnych ##2## i ##5## cosinus większego z kątów ostrych jest równy

A. ##\frac{5}{2}##                   B. ##\frac{2}{5}##                   C. ##\frac{2}{\sqrt{29}}##                   D. ##\frac{5}{\sqrt{29}}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:10:44
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Uzasadnij, że trójkąty prostokątne ##ABC## i ##KLM## przedstawione na rysunku są podobne. 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2014-07-25 20:04:52
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
podobieństwo trójkątów
podobieństwo trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
podobieństwo figur
podobieństwo figur Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##B=\left ( 0,10 \right )## i ##O=\left ( 0,0 \right )## są wierzchołkami trójkąta prostokątnego ##OAB##, w którym ##\left | \sphericalangle OAB \right |=90^{\circ}##. Przyprostokątna ##OA## zawiera się w prostej o równaniu ##y=\frac{1}{2}x##. Oblicz współrzędne punktu ##A## i długość przyprostokątnej ##OA##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:30:42
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W trójkącie prostokątnym ##ABC## przyprostokątne mają długości: ##\left | BC \right |=9,\left | CA \right |=12##. Na boku ##AB## wybrano punkt ##D## tak, że odcinki ##BC## i ##CD## mają równe długości. Oblicz długość odcinka ##AD## .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:22:29
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
podobieństwo trójkątów
podobieństwo trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąty podobne
trójkąty podobne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
W trójkącie prostokątnym ##\alpha## i ##\beta## ##\left ( \alpha > \beta \right )## są miarami kątów ostrych, a przyprostokątne mają długości ##1## cm i ##2## cm. Wartość wyrażenia ##4\operatorname{tg}^{2}\beta +2\sin \alpha \cos \beta## jest równa

A.
##\frac{13}{20}##                     B. ##1\frac{2}{5}##                     C. ##2\frac{3}{5}##                     D. ##16\frac{2}{5}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:53:28
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Długość krótszej przyprostokątnej trójkąta prostokątnego jest równa ##6## i ##\sin \alpha =\frac{3}{7}##, gdzie ##\alpha## jest miarą kąta ostrego przy dłuższej przyprostokątnej. Długość dłuższej przyprostokątnej jest równa

A. ##6##                   B. ##2\sqrt{10}##                   C. ##\sqrt{58}##                   D. ##4\sqrt{10}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:23:45
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W trójkącie, przedstawionym na rysunku poniżej, sinus kąta ostrego ##\alpha## jest równy
 
A. ##\frac{1}{5}##                        B. ##\frac{\sqrt{6}}{12}##                        C. ##\frac{5}{24}##                        D. ##\frac{2\sqrt{6}}{5}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 17:55:18
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne kąta ostrego
funkcje trygonometryczne kąta ostrego Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Uzasadnij, że przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego jest średnicą okręgu na nim opisanego.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:46:49
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wysokość w trójkącie prostokątnym
dzieli podstawę na odcinki o
długościach ##3## i ##5##. Pole tego
trójkąta jest równe:

A. ##15##                B. ##4\sqrt{5}##
C.
##16##                D. za mało danych.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:31:13
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy