nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 10 zadań

Punkty ##A=\left ( -6-2\sqrt{2} ,4-2\sqrt{2} \right )##, ##B=\left ( 2+4\sqrt{2}, -6\sqrt{2} \right )##, ##C=\left ( 2+6\sqrt{2},6-2\sqrt{2} \right )## są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku ##ABCD##. Przekątne tego równoległoboku przecinają się w punkcie

A. ##S=\left ( -1+4\sqrt{2},5-5\sqrt{2} \right )##          B. ##S=\left ( -2+\sqrt{2},2-4\sqrt{2} \right )##
C.
##S=\left ( 2+5\sqrt{2},3-4\sqrt{2} \right )##             D. ##S=\left ( -2+2\sqrt{2},5-2\sqrt{2} \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:00:26
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątne równoległoboku
przekątne równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekątne równoległoboku mają długości ##4## i ##8##, a kąt między tymi przekątnymi ma miarę ##30^\circ##. Pole tego równoległoboku jest równe

A. ##32##                     B. ##16##                     C. ##12##                     D. ##8##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:54:08
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
pole równoległoboku
pole równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
pola figur płaskich
pola figur płaskich Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Obwód równoległoboku jest równy ##52 m##, a jego wysokości są równe ##5 m## i ##8 m##. Pole tego równoległoboku jest równe

A. ##45m^{2}##                B. ##50m^{2}##                C. ##80m^{2}##                 D. ##136m^{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:25:26
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
obwód równoległoboku
obwód równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
pole równoległoboku
pole równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość równoległoboku
wysokość równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W równoległoboku ##ABCD## bok ##AB## jest dwa razy dłuższy od boku ##AD##. Punkt ##K## jest środkiem boku ##AB##, a punkt ##L## jest środkiem boku ##CD##.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##\mathrm{P}##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##\mathrm{F}## - jeśli jest fałszywe.
 
Trójkąty ##ABD## i ##DBC## są przystające. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##
Pole czworokąta ##ABLD## jest trzy razy większe od pola trójkąta ##LBC##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-01-17 09:14:30
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy roboczych)
Słowa kluczowe:
przystawanie trójkątów
przystawanie trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
porównywanie pól
porównywanie pól Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W równoległoboku ##ABCD## bok ##AB## jest dwa razy dłuższy od boku ##AD##. Punkt ##K## jest środkiem boku ##AB##, a punkt ##L## jest środkiem boku ##CD##.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##\mathrm{P}##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##\mathrm{F}## - jeśli jest fałszywe.

Trójkąt ##ABL## ma takie samo pole, jak trójkąt ##ABD##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##
Pole równoległoboku ##ABCD## jest cztery razy większe od pola trójkąta ##AKD##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 17:49:12
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
pole równoległoboku
pole równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
W równoległoboku o obwodzie ##26## cm różnica długości dwóch sąsiednich boków jest równa ##3## cm. Dłuższy bok tego równoległoboku jest równy

A. ##8## cm                B. ##6\frac{1}{4}## cm                C. ##5## cm                D. ##3\frac{1}{4}## cm
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-09 13:26:00
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
obwód równoległoboku
obwód równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Uzasadnij, że dwusieczne kątów ##BAD## i ##ABC## równoległoboku ##ABCD## są prostopadłe.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-12-08 15:00:37
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dwusieczne kątów
dwusieczne kątów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Sprawdź, czy czworokąt ##ABCD##, gdzie ##A=\left ( -3,-1 \right )##, ##B=\left ( 53,-2 \right )##, ##C=\left ( 54,4 \right )##, ##D=\left ( -2,3 \right )## jest równoległobokiem. Odpowiedź uzasadnij.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-25 14:14:03
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa ##30^{\circ}##. Kąt rozwarty tego równoległoboku jest równy

A. ##105^{\circ}##                    B. ##115^{\circ}##                    C. ##125^{\circ}##                    D. ##135^{\circ}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-24 14:57:20
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
kąty w równoległoboku
kąty w równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest równoległobok ##ABCD##. Na przedłużeniu przekątnej ##AC## wybrano punkt ##E## tak, że ## \left |CE \right |=\frac{1}{2}\left | AC \right |## (zobacz rysunek). Uzasadnij, że pole równoległoboku ##ABCD## jest cztery razy większe od pola trójkąta ##DCE##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-14 11:09:39
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
pole rownoległoboku
pole rownoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy