nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 24 zadań

Współczynnik kierunkowy prostej, na której leżą punkty ##A=(-4,3)## oraz ##B=(8,7)##, jest równy

A. ##a=3##           B. ##a=-1##           C. ##a=\frac{5}{6}##           D. ##a=\frac{1}{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:16:03
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W układzie współrzędnych są dane punkty ##P=(43,12)##, ##Q=(-50,-19)##. Prosta ##PQ## przecina oś ##Ox## w punkcie ##A##. Oblicz pierwszą współrzędną punktu ##A##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2017-02-26 23:14:01
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na poniższym rysunku przedstawiono łamaną ##ABCD##, która jest wykresem funkcji ##y=f\left ( x \right )##.

Korzystając z tego wykresu:
a) zapisz w postaci przedziału zbiór wartości funkcji ##f## ,
b) podaj wartość funkcji ##f## dla argumentu ##x=1-\sqrt{10}##,
c) wyznacz równanie prostej ##BC## ,
d) oblicz długość odcinka ##BC## .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:28:27
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Prostą przedstawioną na rysunku opisuje równanie

A. ##y=\frac{1}{2}x+2##                       B. ##y=-\frac{1}{2}x+2##
C.
##y=2x-4##                        D. ##y=-2x-4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:16:43
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz wzór na równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 13:25:24
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz równanie prostej w postaci ogólnej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 13:20:33
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
równanie ogólne prostej
równanie ogólne prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz równanie prostej w postaci kierunkowej, jeśli dany jest współczynnik kierunkowy i punkt należący do tej prostej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 13:15:00
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Podaj definicję równania prostej w postaci kierunkowej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 13:07:03
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przedstaw równanie ogólne prostej ##l: 2x+3y-1=0## w postaci kierunkowej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 12:56:49
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
równanie prostej 2
równanie prostej 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przedstaw równanie prostej ##k: y=-3x+5## w postaci ogólnej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 12:53:57
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
równanie prostej 1
równanie prostej 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie ogólne prostej
równanie ogólne prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy