nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 3 zadania

Na planie pokoju wykonanym w skali ##1 : 50## prostokątna podłoga ma wymiary ##8## cm i ##12## cm.

Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
W rzeczywistości pole powierzchni podłogi tego pokoju jest równe

A. ##96## m2                B. ##48## m2                C. ##24## m2                D. ##12## m2
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-08 14:24:54
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
podobieństwo figur
podobieństwo figur Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest prostokąt o bokach ##a## i ##b## oraz prostokąt o bokach ##c## i ##d## . Długość boku ##c## to ##90##% długości boku ##a##. Długość boku ##d## to ##120##% długości boku ##b##. Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach ##a## i ##b## stanowi pole prostokąta o bokach ##c## i ##d##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-23 22:30:29
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Pole prostokąta jest równe ##40##. Stosunek długości jego boków jest równy ##2:5##. Dłuższy bok tego prostokąta jest równy

A. ##10##                           B. ##8##                           C. ##7##                           D. ##7##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-11 11:11:33
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy