nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 14 zadań

Liczba ##\sqrt{\frac{9}{7}}+\sqrt{\frac{7}{9}}## jest równa

A. ##\sqrt{\frac{16}{63}}##                   B. ##\frac{16}{3\sqrt{7}}##                   C. ##1##                   D. ##\frac{3+\sqrt{7}}{3\sqrt{7}}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 14:48:49
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
pierwiastek arytmetyczny
pierwiastek arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
działania na pierwiastkach
działania na pierwiastkach Zadania  Zestawy  Multimedia
usuwanie niewymierności
usuwanie niewymierności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##\sqrt{3\sqrt[3]{3}}## jest równa

A. ##\sqrt[6]{3}##                  B. ##\sqrt[4]{3}##                  C. ##\sqrt[3]{3}##                  D. ##\sqrt[3]{9}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 15:42:28
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
działania na pierwiastkach
działania na pierwiastkach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##\sqrt[3]{3\sqrt{3}}## jest równa

A. ##\sqrt[6]{3}##          B. ##\sqrt[4]{3}##          C. ##\sqrt[3]{3}##          D. ##\sqrt{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:12:11
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
działania na pierwiastkach
działania na pierwiastkach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba ##\sqrt[3]{81\cdot 64}## jest równa

A. ##72##                B. ##36##                C. ##24\sqrt[3]{3}##               D. ##12\sqrt[3]{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 18:32:03
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Liczba ##\sqrt{120}##  znajduje się na osi liczbowej między

A. ##10## i ##11##           B. ##11## i ##12##           C. ##12## i ##20##           D. ##30## i ##40##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:14:57
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
pierwiastek kwadratowy
pierwiastek kwadratowy Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wskaż równość prawdziwą.
 
A. ##-256^{2}=\left ( -256 \right )^{2}##                     B. ##256^{3}=\left ( -256 \right )^{3}##
C.
##\sqrt{\left ( -256 \right )^{2}}=-256##                   D. ##\sqrt[3]{-256}=-\sqrt[3]{256}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 17:31:57
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
działania na potęgach
działania na potęgach Zadania  Zestawy  Multimedia
działania na pierwiastkach
działania na pierwiastkach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##\left ( \frac{3+\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \right )^{2}## jest równa
 
A. ##4##                     B. ##9##                     C. ##\frac{3+\sqrt{3}}{3}##                     D. ##4+2\sqrt{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 17:25:50
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
pierwiastek arytmetyczny
pierwiastek arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastek kwadratowy
pierwiastek kwadratowy Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartością liczbową wyrażenia ##\sqrt[3]{-1\frac{22}{32}}\cdot \sqrt[3]{2}## jest:

A. ##\frac{3}{2}##                     B. ##-\frac{3}{2}##                     C. ##\frac{2}{3}##                     D. ##-\frac{2}{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-01 14:07:18
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
pierwiastek arytmetyczny
pierwiastek arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastek sześcienny
pierwiastek sześcienny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ##\frac{\sqrt{3}+\sqrt{6}}{1+\sqrt{2}}## ma wartość:

A. równą ##\sqrt{3}##      B. mniejszą od ##1,5##      C. równą ##2\sqrt{3}##       D. równą ##3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-01 13:57:22
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
pierwiastek kwadratowy
pierwiastek kwadratowy Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##\Big[(1-\sqrt{5})^2-(1+\sqrt{5})^2\Big]^2## jest równa:

A. ##0##                       B. ##80##                       C. ##100##                       D. ##20##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-01 13:45:19
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
pierwiastek kwadratowy
pierwiastek kwadratowy Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy