nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 9 zadań

Piechur szedł z punktu ##A## do punktu ##C## ze stałą prędkością. Część trasy przeszedł wzdłuż prostej, a część – po łuku okręgu o środku w punkcie ##B## (patrz rysunek).

Na którym z poniższych wykresów zilustrowano, jak zmieniała się odległość piechura od punktu ##B##? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:23:33
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
odczytywanie wykresów
odczytywanie wykresów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykres przedstawia zależność ilości farby pozostałej w pojemniku (w litrach) od powierzchni ściany (w m2) pomalowanej farbą z tego pojemnika.
Ile farby pozostało w pojemniku po pomalowaniu ##20## m2 ściany? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
 
A. ##8## litrów              B. ##12## litrów              C. ##16## litrów              D. ##20## litrów
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-17 08:51:34
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy roboczych)
Słowa kluczowe:
odczytywanie wykresów
odczytywanie wykresów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykres przedstawia zależność ilości farby pozostałej w pojemniku (w litrach) od powierzchni ściany (w m2) pomalowanej farbą z tego pojemnika.
Ile farby zużyto na pomalowanie ##40## m2 ściany? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. ##4## litry                B. ##8##litrów                C. ##10## litrów                D. ##16## litrów
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-17 08:55:16
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy roboczych)
Słowa kluczowe:
odczytywanie wykresów
odczytywanie wykresów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykres przedstawia zależność ilości farby pozostałej w pojemniku (w litrach) od powierzchni ściany (w m2) pomalowanej farbą z tego pojemnika.
Ile farby zużyto na pomalowanie ##10## m2 ściany? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. ##4## litry                B. ##8##litrów                C. ##10## litrów                D. ##16## litrów
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 16:51:48
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
odczytywanie wykresów
odczytywanie wykresów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykres przedstawia zależność ilości farby pozostałej w pojemniku (w litrach) od powierzchni ściany (w m2) pomalowanej farbą z tego pojemnika.
Ile farby pozostało w pojemniku po pomalowaniu ##30## m2 ściany? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
 
A. ##8## litrów              B. ##12## litrów              C. ##16## litrów              D. ##20## litrów
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 16:50:39
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
odczytywanie wykresów
odczytywanie wykresów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Glazurnik układał płytki. Wykres przedstawia liczbę ułożonych płytek w zależności od czasu w trakcie ośmiogodzinnego dnia pracy.
Na podstawie wykresu wybierz zdanie fałszywe.
 
A. O godzinie ##10^{00}## glazurnik rozpoczął godzinną przerwę.
B. Od ##7^{00}## do ##8^{00}## glazurnik ułożył mniej płytek niż od ##11^{00}## do ##12^{00}##.
C. W ciągu każdej godziny glazurnik układał taką samą liczbę płytek.
D. Przez ostatnie trzy godziny pracy glazurnik ułożył ##50## płytek.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 15:16:21
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
odczytywanie wykresów
odczytywanie wykresów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W poniedziałek pan Ryszard, mieszkaniec wsi Janki, odwiózł córkę do szkoły w Gródku, a następnie pojechał na kontrolę swoich sklepów w Sowach i w Migocku. Na schematycznej mapce przedstawiono drogi łączące te miejscowości, a na wykresie – jak zmieniała się w czasie tej podróży odległość (mierzona w linii prostej) pana Ryszarda od domu.
Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.

Z podanych informacji wynika, że pan Ryszard

A.
najpierw kontrolował sklep w Sowach.
B. między Sowami a Migockiem zatrzymał się na ##15## minut.
C. wrócił do domu po ##4## godzinach.
D. kontrolował sklep w Sowach co najwyżej godzinę.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-09 13:11:08
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
odczytywanie wykresów
odczytywanie wykresów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W poniedziałek pan Ryszard, mieszkaniec wsi Janki, odwiózł córkę do szkoły w Gródku, a następnie pojechał na kontrolę swoich sklepów w Sowach i w Migocku. Na schematycznej mapce przedstawiono drogi łączące te miejscowości, a na wykresie – jak zmieniała się w czasie tej podróży odległość (mierzona w linii prostej) pana Ryszarda od domu.

Jaka jest odległość (w linii prostej) między Jankami a Gródkiem? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

               A.
##50## km
               B.
##40## km
               C.
##20## km
               D.
##10## km
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-09 13:04:22
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
odczytywanie wykresów
odczytywanie wykresów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pan Jerzy wyjechał z pewnego miasta samochodem w trasę liczącą ##210## km
o godzinie ##9:30##. Dziesięć minut później z tego samego miasta wyjechał w tę samą trasę pan Wojciech. Wykresy przedstawiają zależność drogi przebytej przez obu kierowców od czasu jazdy.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##\mathrm{P}##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##\mathrm{F}## – jeśli jest fałszywe.
 
O godzinie ##10:30## bliżej celu był pan Wojciech. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##
Większą średnią prędkość na całej trasie uzyskał samochód pana Jerzego. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-08 13:05:58
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
odczytywanie wykresów
odczytywanie wykresów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy