nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 14 zadań

Dany jest walec, w którym promień podstawy jest równy ##r##, a wysokość walca jest od tego promienia dwa razy większa. Objętość tego walca jest równa

A. ##2\pi r^3##           B. ##4\pi r^3##           C. ##\pi r^2 (r + 2)##           D. ##\pi r^2 (r − 2)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:52:59
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są kula o środku w punkcie ##O## i promieniu ##r## oraz walec o promieniu podstawy ##r## i wysokości ##r##.

Na podstawie informacji wybierz zdanie prawdziwe.

A. Objętość kuli jest równa objętości walca.
B. Objętość kuli jest ##2## razy większa od objętości walca.
C. Objętość walca stanowi ##\frac{3}{4}## objętości kuli.
D. Objętość walca jest ##3## razy mniejsza od objętości kuli.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:44:17
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu na płaszczyznę jest prostokątem. Przekątna tego prostokąta ma długość ##12## i tworzy z bokiem, którego długość jest równa wysokości walca, kąt o mierze ##30^{\circ}##.
a) Oblicz pole powierzchni bocznej tego walca.
b) Sprawdź, czy objętość tego walca jest większa od ##18\sqrt{3}##. Odpowiedź uzasadnij.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:32:37
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
powierzchnia boczna walca
powierzchnia boczna walca Zadania  Zestawy  Multimedia
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu ##12##. Objętość tego walca jest równa
 
A. ##6\sqrt{3}\pi##                  B. ##24\pi##                  C. ##24\sqrt{3}\pi##                   D. ##54\pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 13:01:59
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy walca
przekrój osiowy walca Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Powierzchnia boczna walca jest prostokątem, którego przekątne mają długość ##12\sqrt{3}cm## i przecinają się pod kątem ##60^{\circ}##. Długość wysokości walca jest równa długości dłuższego boku prostokąta. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego walca. (Przyjmij: ##\pi=3,14## i ##\sqrt{3}=1,73##).

Zakoduj cyfrę setek, dziesiątek i jedności każdego z otrzymanych wyników.
 
objętość walca      
 
 
 pole powierzchni walca      
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:39:13
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
powierzchnia boczna walca
powierzchnia boczna walca Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzni całkowitej walca
pole powierzni całkowitej walca Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Stożek ma objętość ##4m^{3}##. Walec o takiej samej wysokości i takim samym promieniu podstawy ma objętość równą:

A. ##12m^{3}##                  B. ##24m^{3}##                  C. ##3m^{3}##                  D. ##8m^{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:35:51
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
porównywanie objętości
porównywanie objętości Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Objętość walca, w którym wysokość jest trzykrotnie dłuższa od promienia podstawy, jest równa ##24\pi##. Zatem promień podstawy tego walca ma długość:
 
A. ##4##                           B. ##8##                          C. ##2##                            D. ##6##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:34:04
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Prostokąt o bokach ##3## i ##4## obraca się wokół dłuższego boku tworząc bryłę o objętości ##V_1##. Z obrotu wokół krótszego boku powstaje bryła o objętości ##V_2##. Prawdziwa jest zależność:

A. ##V_1>V_2##          B. ##V_1<V_2##          C. ##V_1=V_2##         D. ##V_2=2V_1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-25 09:53:27
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Producent chce wyprodukować puszkę w kształcie walca o pojemności ##2000\ cm^3## i wysokości ##2## decymetrów. Promień podstawy puszki w zaokrągleniu do części dziesiątych wynosi:

A. ##5,4\ cm##             B. ##5,5\ cm##             C. ##5,6\ cm##             D. ##5,7\ cm##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-25 09:49:03
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Stalowy walec o objętości ##192\pi \ cm^3## przetopiono na kulki o promieniu ##2\ mm##. Ile takich kulek otrzymano?

A. ##100##                B. ##1000##                C. ##18000##                D. ##32000##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 18:28:31
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy