nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 81 zadań

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność ##\frac{x}{5}+\sqrt{7}## jest

A. ##−14##                 B. ##−13##                 C. ##13##                 D. ##14##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:23:39
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
nierówności liniowe
nierówności liniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające nierówność
liczby spełniające nierówność Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą  nierówność ##2(x-2)\leq 4(x-1)+1## jest

A. ##-2##                     B. ##-1##                     C. ##0##                     D. ##1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 14:55:22
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
nierówności liniowe
nierówności liniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające nierówność
liczby spełniające nierówność Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ile liczb całkowitych ##x## spełnia nierówność ##\frac{2}{7}<\frac{x}{14}<\frac{4}{3}## ?

A. ##14##                       B. ##15##                       C. ##16##                       D. ##17##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 18:17:52
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
nierówności liniowe
nierówności liniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności podwójne
nierówności podwójne Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające nierówność
liczby spełniające nierówność Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności ##-4 \leq x -1 \leq 4##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 11:33:39
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
nierówności liniowe
nierówności liniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności podwójne
nierówności podwójne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Zbiorem rozwiązań nierówności ##ax+4\geq 0## z niewiadomą ##x## jest przedział ##\left ( -\infty ,2 \right \rangle##. Wyznacz ##a##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 18:21:43
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności liniowe
nierówności liniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności liniowe z parametrem
nierówności liniowe z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zbiorem rozwiązań nierówności ##\frac{2-x}{3}-\frac{2x-1}{2}<x## jest przedział
 
A. ##\left ( -\infty ,\frac{1}{2} \right )##       B. ##\left ( -\infty ,\frac{1}{14} \right )##        C. ##\left ( \frac{1}{14},+\infty \right )##       D. ##\left ( \frac{1}{2},+\infty \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 17:33:43
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
nierówności liniowe
nierówności liniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Największą liczbą całkowitą nie należącą do zbioru rozwiązań nierówności ## \frac{3}{8}+\frac{x}{6}< \frac{5x}{12}## jest

A.
##1##                          B. ##2##                         C. ##-1##                         D. ##-2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-15 22:08:48
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
nierówności liniowe
nierówności liniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające nierówność
liczby spełniające nierówność Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: ##2\left ( x-1 \right )\left ( x-6 \right )\leq 0##
i ##x> 1##.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-15 22:04:32
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
układy nierówności
układy nierówności Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności liniowe
nierówności liniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności ##x\sqrt{3}+4\geq 2x+\sqrt{12}## jest przedział

A. ##\left ( -\infty,2 \right )##            B. ##\left ( -\infty,2 \right \rangle##            C. ##\left \langle 2,+\infty \right )##            D. ##\left ( 2,+\infty \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 09:57:15
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
nierówności liniowe
nierówności liniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiąż nierówność ##3(1-x)>2(2-x)##. Znajdź największą liczbę całkowitą spełniającą tę nierówność.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-07-24 18:06:07
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
nierówności liniowe
nierówności liniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności liniowe 3
nierówności liniowe 3 Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające nierówność
liczby spełniające nierówność Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy