nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 49 zadań

Wskaż liczbę, która spełnia równanie ##4^{x}=9##.

A. ##\log9-\log4##             B. ##\frac{\log2}{\log3}##             C. ##2\log_{9}2##             D. ##2\log_{4}3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:13:46
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
własności logarytmów
własności logarytmów Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##\frac{\log_3729}{\log_636}## jest równa

A. ##\log_6693##               B. ##3##               C. ##\log_{\frac{1}{2}}\frac{81}{4}##               D. ##4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:22:02
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
działania na potęgach
działania na potęgach Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##\log_5 0,04-\frac{1}{2}\log_{25}5\cdot \log_{25}1## jest równa

A. ##-3##                   B. ##-2\frac{1}{4}##                   C. ##-2##                   D. ##0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 14:50:19
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są liczby ##a=-\frac{1}{30}##, ##b= \log_{\frac{1}{5}}125##, ##c = \log_{\frac{1}{2}}32##. Iloczyn ##abc## jest równy

A. ##-2##                    B. ##\frac{1}{2}##                    C. ##-\frac{1}{2}##                   D. ##32##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 21:27:03
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##\log_2\frac{5}{3}-\log_2\frac{10}{3}## jest rowna

A. ##-1##                  B. ##-2##                  C. ##\log_2\frac{50}{9}##                 D. ##1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 15:58:37
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##\log_3\frac{3}{2}+\log_3\frac{2}{9}## jest rowna

A. ##-1##             B. ##-2##             C. ##\log_3\frac{5}{11}##            D. ##\log_3\frac{31}{18}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:15:37
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Skala Richtera służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzorem ##R=\log \frac{A}{A_0}##, gdzie ##A## oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach, ##A_0=10^{-4}## cm jest stałą, nazywaną amplitudą wzorcową. 5 maja 2014 roku w Tajlandii miało miejsce trzęsienie ziemi o sile ##6,2## w skali Richtera. Oblicz amplitudę trzęsienia ziemi w Tajlandii i rozstrzygnij, czy jest ona większa, czy – mniejsza od 100 cm.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:53:48
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
własności logarytmów
własności logarytmów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##\log_{\sqrt{2}} (2\sqrt{2})## jest równa

A. ##\frac{3}{2}##                  B. ##2##               C. ##\frac{5}{2}##               D. ##3## 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:00:34
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz dziedzinę i najmniejszą wartość funkcji ##f\left ( x \right )=log_{\frac{\sqrt{2}}{2}}\left ( 8x-x^{2} \right )##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:20:22
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja logarytmiczna
funkcja logarytmiczna Zadania  Zestawy  Multimedia
dziedzina funkcji logarytmicznej
dziedzina funkcji logarytmicznej Zadania  Zestawy  Multimedia
najmniejsza wartość funkcji
najmniejsza wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Liczba ##\log_{2}7+ \log_{8}7## jest równa:

A.
##\frac{3}{4}\log_{2}7##            B. ##\frac{4}{3}\log_{2}7##            C. ##4\log_{2}7##            D. ##3\log_{2}7##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:19:29
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
własności logarytmów
własności logarytmów Zadania  Zestawy  Multimedia
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony