nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 17 zadań

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność ##\frac{x}{5}+\sqrt{7}## jest

A. ##−14##                 B. ##−13##                 C. ##13##                 D. ##14##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:23:39
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
nierówności liniowe
nierówności liniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające nierówność
liczby spełniające nierówność Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą  nierówność ##2(x-2)\leq 4(x-1)+1## jest

A. ##-2##                     B. ##-1##                     C. ##0##                     D. ##1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 14:55:22
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
nierówności liniowe
nierówności liniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające nierówność
liczby spełniające nierówność Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Jedną z liczb, które spełniają nierówność ##−x^5 + x^3 − x < −2##, jest

A. 1                B. −1                C. 2                D. −2
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:04:19
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
liczby spełniające nierówność
liczby spełniające nierówność Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ile liczb całkowitych ##x## spełnia nierówność ##\frac{2}{7}<\frac{x}{14}<\frac{4}{3}## ?

A. ##14##                       B. ##15##                       C. ##16##                       D. ##17##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 18:17:52
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
nierówności liniowe
nierówności liniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności podwójne
nierówności podwójne Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające nierówność
liczby spełniające nierówność Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz wszystkie liczby naturalne spełniające nierówność: ## x^{2}-x-12\leq 0##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:35:40
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające nierówność
liczby spełniające nierówność Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Najmniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności ##x^{2}-7x-5<0## jest:

A. ##0##                          B. ##3##                          C. ##7##                         D. ##8##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:09:24
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające nierówność
liczby spełniające nierówność Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Największą liczbą całkowitą nie należącą do zbioru rozwiązań nierówności ## \frac{3}{8}+\frac{x}{6}< \frac{5x}{12}## jest

A.
##1##                          B. ##2##                         C. ##-1##                         D. ##-2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-15 22:08:48
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
nierówności liniowe
nierówności liniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające nierówność
liczby spełniające nierówność Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wskaż liczbę, która spełnia nierówność ##\left | 3x-4 \right |\leq x+1##.

A. ##-2##                         B. ##-1##                         C. ##0##                          D. ##1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-10 10:13:06
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające nierówność
liczby spełniające nierówność Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiąż nierówność ##3(1-x)>2(2-x)##. Znajdź największą liczbę całkowitą spełniającą tę nierówność.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-07-24 18:06:07
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
nierówności liniowe
nierówności liniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności liniowe 3
nierówności liniowe 3 Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające nierówność
liczby spełniające nierówność Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Znajdź najmniejszą liczbę całkowitą spełniającą podaną nierówość: ##4(y-1)<2+7y##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-07-24 17:44:57
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
nierówności liniowe
nierówności liniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające nierówność
liczby spełniające nierówność Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności liniowe 2
nierówności liniowe 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy