nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 8 zadań

Na okręgu o środku ##S## leżą punkty ##A, B, C## i ##D## . Odcinek ##AB## jest średnicą tego okręgu. Kąt między tą średnicą a cięciwą ##AC## jest równy ##21^{\circ}## (zobacz rysunek).

Kąt ##\alpha## między cięciwami ##AD## i ##CD## jest równy

A. ##21^{\circ}##                  B. ## 42^{\circ}##                      C. ## 48^{\circ}##                       D. ##69^{\circ}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:09:11
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A, B, C## i ##D## leżą na okręgu o środku ##S##. Cięciwa ##CD## przecina średnicę ##AB## tego okręgu w punkcie ##E## tak, że ##|\sphericalangle BEC| =100^\circ##. Kąt środkowy ##ASC## ma miarę ##110^\circ## (zobacz rysunek).
Kąt wpisany ##BAD## ma miarę

A. ##15^\circ##                     B. ##20^\circ##                     C. ##25^\circ##                     D. ##30^\circ##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:56:33
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W okręgu o środku ##O## dany jest kąt o mierze ##50^\circ##, zaznaczony na rysunku.
Miara kąta oznaczonego na rysunku literą ##\alpha## jest rowna

A. ##40^\circ##                   B. ##50^\circ##                   C. ##20^\circ##                   D. ##25^\circ##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:14:34
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Miara kąta wpisanego w okrąg jest o ##30^0## mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Wynika stąd, że miara kąta wpisanego jest równa

A. ##5^0##                    B. ##10^0##                    C. ##20^0##                    D. ##30^0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 22:02:31
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria płaska)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A, B, C## i ##D## leżą na okręgu o środku ##O## (zobacz rysunek). Miary zaznaczonych kątów ##\alpha## i ##\beta## są odpowiednio równe


     A.
##\alpha=36^\circ, \ \beta=72^\circ##          

     B.
##\alpha=54^\circ, \ \beta=72^\circ##
          
     C.
##\alpha=36^\circ, \ \beta=108^\circ##  
   
     D. ##\alpha=72^\circ, \ \beta=72^\circ##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:31:00
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Miara kąta ##\beta## zaznaczonego na rysunku obok jest równa: 

          A. ##76^{\circ}##                      B. ##284^{\circ}##
          C.
##152^{\circ}##                    D. ##142^{\circ}##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:27:56
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Miara kąta ## \alpha## , zaznaczonego na rysunku, jest równa:

A. ##35 ^{\circ}##           B. ##55 ^{\circ}##
C. ##70 ^{\circ}##           D. ##110 ^{\circ}##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:23:13
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest okrąg o promieniu ##12## . Miara kąta między średnicą ##AB## a cięciwą ##BC## jest równa ## 30^{\circ}##. Wtedy cięciwa ##AC## ma długość

A. ##6##                      B. ## 6\sqrt{3}##                      C. ##12##                       D. ## 12\sqrt{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 14:36:09
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy