nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 19 zadań

Na okręgu o środku ##S## leżą punkty ##A, B, C## i ##D## . Odcinek ##AB## jest średnicą tego okręgu. Kąt między tą średnicą a cięciwą ##AC## jest równy ##21^{\circ}## (zobacz rysunek).

Kąt ##\alpha## między cięciwami ##AD## i ##CD## jest równy

A. ##21^{\circ}##                  B. ## 42^{\circ}##                      C. ## 48^{\circ}##                       D. ##69^{\circ}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:09:11
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A, B, C## i ##D## leżą na okręgu o środku ##S##. Cięciwa ##CD## przecina średnicę ##AB## tego okręgu w punkcie ##E## tak, że ##|\sphericalangle BEC| =100^\circ##. Kąt środkowy ##ASC## ma miarę ##110^\circ## (zobacz rysunek).
Kąt wpisany ##BAD## ma miarę

A. ##15^\circ##                     B. ##20^\circ##                     C. ##25^\circ##                     D. ##30^\circ##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:56:33
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W okręgu o środku ##O## dany jest kąt o mierze ##50^\circ##, zaznaczony na rysunku.
Miara kąta oznaczonego na rysunku literą ##\alpha## jest rowna

A. ##40^\circ##                   B. ##50^\circ##                   C. ##20^\circ##                   D. ##25^\circ##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:14:34
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Miara kąta wpisanego w okrąg jest o ##30^0## mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Wynika stąd, że miara kąta wpisanego jest równa

A. ##5^0##                    B. ##10^0##                    C. ##20^0##                    D. ##30^0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 22:02:31
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria płaska)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##ABCD## leżą na okręgu o środku ##S## (zobacz rysunek). Miara kąta ##BDC## jest równa
 
               A. 91°
               B. 72,5°
               C. 18°
               D. 32°
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:06:46
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Miara kąta wpisanego w okrąg jest o ##20^0## mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Wynika stąd, że miara kąta wpisanego jest równa

A. ##5^0##                    B. ##10^0##                    C. ##20^0##                    D. ##30^0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 18:45:00
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##P_{1},P_{2},P_{3},...,P_{23},P_{24}## dzielą okrąg na ##24## równe łuki (zobacz rysunek). Punkt ##A## jest punktem przecięcia cięciw ##P_{11}P_{22}## i ##P_{1}P_{16}##. Udowodnij, że ##\left | \sphericalangle P_{16}AP_{11} \right |=60^{\circ}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 19:06:42
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Miara kąta ##\beta## zaznaczonego na rysunku obok jest równa: 

          A. ##76^{\circ}##                      B. ##284^{\circ}##
          C.
##152^{\circ}##                    D. ##142^{\circ}##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:27:56
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Miara kąta ## \alpha## , zaznaczonego na rysunku, jest równa:

A. ##35 ^{\circ}##           B. ##55 ^{\circ}##
C. ##70 ^{\circ}##           D. ##110 ^{\circ}##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:23:13
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkt ##S## jest środkiem koła. Zatem miara kąta ##\alpha ## jest równa (patrz na rysunek obok):

               A. ##70^{\circ}##
               B. ##220^{\circ}##
               C. ##140^{\circ}##
               D. ##250^{\circ}##


Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-11-29 13:03:49
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy