nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 7 zadań

Kąt ##\alpha## jest ostry i ##\text{tg}\alpha=\frac{12}{5}##. Wówczas ##\sin\alpha## jest równy

A. ##\frac{5}{17}##                      B. ##\frac{12}{17}##                      C. ##\frac{5}{13}##                      D. ##\frac{12}{13}##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-28 13:55:51
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne kąta ostrego
funkcje trygonometryczne kąta ostrego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Sinus kąta ostrego ##\alpha## jest równy ##\frac{3}{4}##. Wówczas

A. ##\cos\alpha=\frac{1}{4}##     B. ##\cos\alpha=\frac{\sqrt{7}}{4}##     C. ##\cos\alpha=\frac{7}{16}##     D. ##\cos\alpha=\frac{\sqrt{13}}{16}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:08:52
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne kąta ostrego
funkcje trygonometryczne kąta ostrego Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Jeżeli ##0^0<\alpha<90^0## oraz ##\sqrt{3}\mathrm{tg}\alpha=2\sin\alpha##, to

A. ##\cos\alpha=\frac{1}{2}##      B. ##\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}##      C. ##\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}##      D. ##\cos\alpha=1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 22:30:35
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (trygonometria)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne kąta ostrego
funkcje trygonometryczne kąta ostrego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Kąt ##\alpha## jest ostry i ##tg\alpha=\frac{2}{3}##. Wtedy

A. ##\sin\alpha=\frac{3\sqrt{13}}{26}##                         B. ##\sin\alpha=\frac{\sqrt{13}}{13}##         
C.
##\sin\alpha=\frac{2\sqrt{13}}{13}##                         D. ##\sin\alpha=\frac{3\sqrt{13}}{13}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:26:38
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne kąta ostrego
funkcje trygonometryczne kąta ostrego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Jeżeli ##0^0<\alpha<90^0## oraz ##\mathrm{tg}\alpha=2\sin\alpha##, to

A. ##\cos\alpha=\frac{1}{2}##      B. ##\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}##      C. ##\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}##      D. ##\cos\alpha=1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 18:37:34
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne kąta ostrego
funkcje trygonometryczne kąta ostrego Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W trójkącie, przedstawionym na rysunku poniżej, sinus kąta ostrego ##\alpha## jest równy
 
A. ##\frac{1}{5}##                        B. ##\frac{\sqrt{6}}{12}##                        C. ##\frac{5}{24}##                        D. ##\frac{2\sqrt{6}}{5}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 17:55:18
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne kąta ostrego
funkcje trygonometryczne kąta ostrego Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Jeżeli kąt ##\alpha## jest ostry i ##\operatorname{tg}\alpha =\frac{3}{4}##, to ##\frac{2-\cos \alpha }{2+\cos \alpha }## równa się
 
A. ##-1##                        B. ##-\frac{1}{3}##                        C. ##\frac{3}{7}##                        D. ##\frac{84}{25}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 17:50:06
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne kąta ostrego
funkcje trygonometryczne kąta ostrego Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia trygonometrycznego
wartość wyrażenia trygonometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy